Ewidencja ludności i dowody osobiste

  • Drukuj

Wniosek o wydanie dowodu osobistego


Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


 Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru pesel


Pełnomocnictwo do zameldowania, wymeldowania - wzór


Wniosek wydanie zaświadczenia


Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.


Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.


Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.


Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B 


 Zgłoszenie pobytu czasowego  


  Zgłoszenie pobytu stałego 


  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  


   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego


   Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP


Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dlużej niz 6 miesiecy


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy