Pozostałe formularze - Działalność gospodarcza

  • Drukuj

Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


 Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Karta informacyjna dot. wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących sie na terenie Gminy i Miasta Jarocina


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z załącznikami


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę


Wniosek o zwrot opłaty wniesionej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Zawiadomienie o zaprzestaniu sprzedaży napojów alkoholowych


Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych


Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe


Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich w tym gospodarstw agroturystycznych świadczących usługi hotelarskie

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy