Czyste powietrze

  • Drukuj

 

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na wymianę na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego, okien czy ocieplenie domu. Wsparcie będzie przyznawane w formie dotacji, pożyczki lub dotacji z pożyczką. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Zainteresowani mieszkańcy gminy Jarocin mogą składać wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

WFOŚiGW w Poznaniu

60-541 Poznań

ul. Szczepanowskiego 15a

tel. (61) 845-62-00

tel. (61) 845-62-01

www.wfosgw.poznan.pl

biuro@wfosgw.poznan.pl

http://www.wfosgw.poznan.pl/

Program Czyste Powietrze koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.

Szczegółowe informacje o możliwości uzskania wsparcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy