Cielcza

  • Drukuj

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Zwektoryzowane plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na portalu e-MAPA po rozwinięciu warstw i wybraniu ‘Zagospodarowanie przestrzenne’, ‘Plany miejscowe’ 

Załącznik graficzny    Nazwa    Data 
 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Cielcza, gmina Jarocin, dla działek nr 253, nr 254/1, nr 254/2, nr 254/3, nr 254/4, nr 254/5, nr 255, nr 256, nr 257/3, nr 258/1, nr 259/3 i nr 260: zatwierdzony uchwałą nr XVIII/273/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5129

  2004.05.28
 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Cielcza, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr XXVII/172/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 grudnia 2011 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 2 marca 2012 r., poz. 1161

(częściowo tracą moc ustalenia ww. uchwały na rzecz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr LXXIII/731/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 maja 2018 r.)

 

2011.12.13

 

 

2018.05.30

 
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Poznańską, Szkolną i Jarocińską we wsi Cielcza, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr LXXXIV/538/2014 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2014 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 24 lipca 2014 r., poz. 4192   2014.06.25
 

Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy