1%

 • Drukuj

 

 • Fundacja 750-lecia Jarocina (KRS 0000228135)
 • Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne (KRS 0000002928)
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie (KRS 0000041081)
 • Polski Czerwony Krzyż (KRS 0000225587) - wpłata na główne konto organizacji - z dopiskiem Oddział w Jarocinie
 • Stowarzyszenie "Lions Club Jarocin" (KRS 0000237987
 • Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Bachorzewie (KRS 0000010466)
 • Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000 w Golinie(KRS 0000044799)
 • Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie (KRS 0000310793)
 • Stowarzyszenie Jarocin XXI (KRS 0000008971)
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza" Im. Macieja Kostki w Radlinie (KRS 0000150274)
 • Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" (KRS 0000172307)
 • Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" (KRS 0000172307) - z dopiskiem "na WKS" - (Witaszycki Klub Sportowy)
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych "Tacy Sami" w Jarocinie (KRS: 0000283848)

 • Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Opus" (KRS 0000178726)
 • Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Opus" (KRS 0000178726) z dopiskiem "Jarociński Klub Amazonka"
 • Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie (KRS 0000020509)
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (KRS 0000154454) - wpłata na główne konto organizacji - z dopiskiem koło w Jarocinie
 • Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie (KRS 0000280107)

 • Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska (KRS 0000266321) - wpłata na główne konto organizacji z dopiskiem Hufiec ZHP w Jarocinie

2016-02-22

Komunikat Departamentu Pożytku Publicznego na temat nowych obowiązków związanych z prowadzeniem promocji 1% podatku przez OPP

Stosownie do art. 27c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierają informację o:

1) możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo

2) braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego (art. 27c ust. 2).

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 27 c ust. 3 ustawy opracował projekt rozporządzenia w sprawie zamieszczania informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym określił treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 27c ust. 1 i 2, mając na względzie zapewnienie przejrzystości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pełnej informacji dotyczącej możliwości wyboru organizacji pożytku publicznego.

Z uwagi na występowanie w projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przepisów o charakterze technicznym w rozumieniu art. 1 lit. c dyrektywy 2015-1535/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa, został on w dniu 10 lutego 2016 r. notyfikowany Komisji Europejskiej. Planowany termin wejścia życie przedmiotowego rozporządzenia to czerwiec 2016 r.

W związku z powyższym, organizacja pożytku publicznego, w przypadku gdy finansuje lub współfinansuje z 1% podatku promocję, jest zobowiązana poinformować, bez względu na formę dotarcia do podatnika, o finansowaniu bądź współfinansowaniu promocji ze środków finansowych pozyskanych z 1% podatku. Również programy komputerowe umożliwiające rozliczenie podatku dochodowego muszą zawierać informację o możliwości wyboru organizacji pożytku publicznego z wykazu prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Brak właściwego rozporządzenia, określającego formę i treść tej informacji nie wpływa na fakt, że przepis art. 27c ustawy od dnia 9 listopada 2015 r. jest bezwzględnie obowiązujący.


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy